Bliska Praga

zespół mieszkalno-usługowy
miejsce: Warszawa, róg ul. Kijowskiej/Markowskiej
inwestor: Property Partner Investments
6 400 m, 84 mieszkania
uzgodnienie u Stołecznego Konserwatora Zabytków
zrealizowany 2016
Projekt strony