Dywizjonu 303

koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego
przy ul. Dywizjonu 303 ww Warszawie
ilość mieszkań 40-53
inwestor: prywatny
koncepcja 2010
Projekt strony