Pensjonat w Galinach

adaptacja zespołu folwarcznego na potrzeby pensjonatu
miejsce: Galiny, woj. warmińsko-mazurskie,
inwestor: prywatny
1 800m2
uzgodnienie u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zrealizowany 1998
Projekt strony