''Port Okrzei''

miejsce: Warszawa, ul. Okrzei
inwestor: COBPBO, PHN S.A.
4 600 m, 58 mieszkań
uzgodnienie u Stołecznego Konserwatora Zabytków
wariant niezrealizowany 2007
Projekt strony