''Vis a Vis''

miejsce: Warszawa, ul. Floriańska
inwestor: Centralux Sp. z o.o.
11 000 m2, 140 mieszkań +usługi
uzgodnienie u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zrealizowany 2004
Projekt strony