Kijowska

zespół miszkalno-biurowy, adaptacja kamienicy na cele biurowe
miejsce: Warszawa, róg ul. Kijowskiej/Brzeskiej
inwestor: PBM POŁUDNIE DEVELOPMENT Sp. z o. o.
3 600 m biur
uzgodnienie u Stołecznego Konserwatora Zabytków
I etap inwestycji zrealizowany 2009-2011
Projekt strony